Budynek Instytutu
HomeInstytutPracownicy i doktorancidr Izabela Wierzbowska


dr Izabela Wierzbowska

...
2.1.18
664-5140
starszy wykładowca
Ochrony Przyrody, Badań Łowieckich i Edukacji Środ.
Portret

Nauka

ekologia zwierząt

Przystosowania drapieżników do środowiska zurbanizowanego, ekologia i biologia gatunków z rzędu Carnivora, ekologia miejska

Początek strony