Budynek Instytutu
HomeInstytutPracownicy i doktoranciprof. dr hab. Henryk Okarma


prof. dr hab. Henryk Okarma

...
2.1.17
664-5156
profesor nadzwyczajny
Ochrony Przyrody, Badań Łowieckich i Edukacji Środ.
Portret

Nauka

ekologia zwierząt, łowiectwo, ochrona

Ekologia ssaków drapieżnych, interakcje drapieżnik-ofiara, gospodarowanie i ochrona zwierząt łownych i chronionych na poziomie gatunkowym i populacyjnym.

Wybrane publikacje

Fernandez N., Selva N., Yuste C., Okarma H., Jakubiec Z. (2012) Brown bears at the edge: Modeling habitat constrains at the periphery of the Carpathian population. Biological Conservation 153 : 134-142.
 

Głowaciński Z., Okarma H., Pawłowski J., Solarz W. (red.) (2011) Gatunki obce w faunie Polski. I. Przegląd I ocena stanu. Alien species in the fauna of Poland. I. An overview of the status. Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków : 1-698.

Górski P., Wierzbowska I., Okarma H., Kornas S., Zalewski A. (2009) Parasites of stone martens (Martes foina) from Krakow Area - preliminary study. International Union of Game Biologist XXIX Congress,Theme No9 Game Animals Diseases, Contamination of Habitats, IUGB 2009, Russia : .
Okarma, H. (1991) Marrow fat content, sex and age of red deer killed by wolves in winter in the Carpathian Mountains. Holarctic Ecology 14: 169-172.
 
Okarma, H. (1989) Distribution and numbers of wolves in Poland. Acta Theriologica : 497-503.
Okarma, H. (1989) Mandible versus Long Bone Marrow Fat in Red Deer. Acta Theriologica : 537-544.
Okarma, H.; Koteja, P. (1987) Basal metabolic rate in the gray wolf in Poland. Journal of Wildlife Management : 800-801.
Okarma, H.; Śnieżko, S.; Śmietana, W. (2007) Home ranges of Eurasian lynx Lynx lynx in the Polish Carpathian Mountains. Wildlife Biology 13 (4): 481-487.
Perzanowska, J.; Makomaska-Juchiewicz, M.; Cierlik, G.; Król, W.; Tworek, S.; Kotońska, B.; Okarma, H. (2005) Korytarze ekologiczne w Małopolsce. Instytut Nauk o Środowisku UJ, Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków : s.68.
Popiołek M., Szczęsna -Staskiewicz J., Bartoszewicz M., Okarma H., Smalec B., Zalewski A. (2011) Helminth Parasites of an Introduced Invasive Carnivore Species, the Raccoon (Procyon lotor L.), From the Warta Mouth National Park (Poland). Journal of Parasitology 97: 357-360.
Selva N., Kreft S., Kati V., Schluck M., Jonsson B-G., Mihok B., Okarma H., Ibisch P. L. (2011) Roadless and Low-Traffic Areas as Conservation Targets in Europe. Environmental Management 48 (5): 865-877.

Biedrzycka A., Solarz W., Okarma H. (2012). Hybridization between native and introduced species of  deer in Eastern Europe. Journal of Mammalogy 93: 1331-1341.

Podgórski T., Baś G., Jędrzejewska B., Sönnichsen L., Śnieżko S., Jędrzejewski W., Okarma H. (2012). Spatiotemporal behavioral plasticity of wild boar (Sus scrofa) under contrasting conditions of human pressure: primeval forest and metropolitan area. Journal of Mammalogy 94: 109-119.

Początek strony