mrowki
HomeInstytutPracownicy i doktorancidr hab. Małgorzata Kruczek


dr hab. Małgorzata Kruczek

Dziekan Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi, kierownik zespołu
...
3.1.18
664-5205
adiunkt z hab.
Biologii Rozrodu Ssaków
Portret

Nauka

ekologia
wpływ czynników socjalnych na funkcję gonad gryzoni; rola układów węchowych w przekazywaniu bodźców zapachowych; dobór płciowy u gryzoni

Wybrane publikacje

 1. Kruczek, M. (1994). Reactions of female bank voles Clethrionomys glareolus to male chemosignals. Acta Theriol. 39, 249-255.
 2. Kruczek, M. (1994). Vomeronasal organ removal eliminates odor preference in bank voles (Clethrionomys glareolus). Advances in the Biosciences, 93, 421-426.
 3. Kruczek, M. and Pochroń, E. (1997). Chemical signals from conspecifics modify the activity of female bank voles, Clethrionomys glareolus. Acta Theriol., 42, 71-78.
 4. Kruczek, M. (1997). Male rank and female choice in the bank vole, Clethrionomys glareolus. Behav. Process., 40, 171-176.
 5. Marchlewska-Koj, A., Kruczek, M., Olejniczak, P. and Pochroń, E.(1998). Involvement of main and vomeronasal systems in modification of oestrous cycle in female laboratory mice. Acta Theriol., 43, 235-240.
 6. Kruczek, M. (1998). Female bank vole (Clethrionomys glareolus) recognition: preference for the stud male. Behav. Process. 43, 229-237.
 7. Kruczek, M. (1999). Kryteria doboru płciowego samic kręgowców. Wszechświat, 7-8, 137-139.
 8. Kruczek, M. (1999). Male chemical signals and female choice in the bank vole, Clethrionomys glareolus. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Rozprawy Habilitacyjne nr 334,1-52.
 9. Kruczek, M. (2000). Monogamia u ssaków. Wszechświat, 10-12, 256-258.
 10. Kruczek, M. i Gołas, A. (2001). Mechanizmy rozpoznawania osobników spokrewnionych. Wszechświat, 10-12, 250-252.
 11. Marchlewska-Koj, A., Kruczek, M. & Olejniczak, P. (2003). Mating behaviour of bank voles (Clethrionomys glareolus) modified by hormonal and social factors, Mammal. biol., 68, 144-152.
 12. Kruczek, M. & Gołas, A. (2003). Behavioural development of conspecific odour preferences in bank voles, Clethrionomys glareolus, Behavioural Processes, 64, 31-39.
 13. Marchlewska-Koj, A., Kapusta, J. & Kruczek, M. (2003). Prenatal stress modifies behavior in offspring of bank voles (Clethrionomys glareolus), Physiology & Behavior, 79, 671-678.
 14. Marchlewska-Koj, A., Kruczek, M., Kapusta, J. & Pochroń, E. (2003). Prenatal stress affects the rate of sexual maturation and attractiveness in bank voles, Physiology & Behavior, 79, 305-310.
 15. Kruczek, M. (2007). Recognition of kin in bank voles (Clethrionomys glareolus), Physiology & Behavior, 90, 483-489.
 16. Kruczek, M. & Zatorska M. (2008). Male rank affects reproductive success and offspring performance in bank voles, Physiology & Behavior, 94, 611-615.
 17. Kruczek, M. & Styrna, J. (2009). Semen quantity and quality correlate with bank vole males' social status. Behavioural Processes, 82, 279-285.

Dydaktyka

 • WBNZ-372 Hodowla i użytkowanie zwierząt laboratoryjnych. 2,5 ECTS
 • INS-68 Bioetyka, 1 ECTS
Początek strony