Budynek Instytutu


dr Szymon Drobniak

...
2.1.15
664-5222
asystent naukowy
Ekologii Populacyjnej
Portret

Nauka

evolutionary ecology, qunatitative genetics

reproductive biology of hole-nesting birds, quantitative and molecular genetics of fitness-related traits, genetics and ecology of mate choice, ecological immunology, modern statistical methods, theoretical evolutionary biology, sex-ratio evoluton

Wybrane publikacje

Drobniak S.M. 2012. Genetic correlations and evolutionary potential of quantitative traits in the blue tit. Praca doktorska. Uniwersytet Jagielloński, Kraków.

Prokop Z.M., Michalczyk Ł., Drobniak S.M., Herdegen M., Radwan J. 2012. META-ANALYSIS SUGGESTS CHOOSY FEMALES GET SEXY SONS MORE THAN “GOOD GENES”. Evolution. 66: 2665-73.

Kowlaczyk T., Drobniak S.M., Hajduk J., Bury S. 2012. Nowe stanowisko tajęży jednostronnej Goodyera repens w Bieszczadach Zachodnich (Karpaty Wschodnie). Chrońmy Przyrodę Ojczystą. In press.

Arct A., Rutkowska J., Martyka R.,Drobniak S.M., Cichoń M. 2010. Kin recognition and adjustment of reproductive effort in zebra finches. Biology Letters. 6:762-4. 

Drobniak S.M., Wiejaczka D., Arct A., Dubiec A., Gustafsson L., Cichoń M. 2010. Sex-specific heritability of cell-mediated immune response in the blue tit nestlings (Cyanistes caeruleus). Journal of Evolutionary Biology. 23: 1286-1292. 

Drobniak S.M. 2007. Ewolucja i znaczenie roślin owadożernych. Wszechświat.108:285-91. 

Dydaktyka

Statistics for Biology, Advanced Statistics for PhD Students, Bird identification in the filed, supervision of students in the Molecular Ecology Lab, Botany for Environmental Conservation

Projekty badawcze

Genetyczne i środowiskowe uwarunkowania ewolucji sygnalów płciowych u sikory modrej - kierownik

Koszty i zyski z kojarzeń pozapartnerskich w zmiennych warunkach środowiska - wykonawca

Zróżnicowanie genetyczne kukułek pasożytująychc na 2 sympatrycznych gatunkach: trzciniaku i trzcinniczku - wykonawca

Początek strony