mrowki


mgr Elżbieta Pogoda

...
2.2.3
664-5137
doktorant
Genetyki Ewolucyjnej
Portret

Nauka

wpływ mutacji destabilizujących białka na dostosowanie u drożdży Saccharomyces cerevisiae
Początek strony