Budynek Instytutu


dr Beata Klimek

...
2.1.5
664-5142
adiunkt
Ekotoksykologii i Ekologii Stresu
Portret

Nauka

ekologia

 

ekologia środowiska glebowego, ekotoksykologia, biogeochemia

Wybrane publikacje

 

Publikacje w czasopismach z listy filadelfijskiej:

19. Klimek B., Niklińska M., Jaźwa M., Tarasek A., Tekielak I., Musielok Ł. (2015) Covariation of soil bacteria functional diversity and vegetation diversity along an altitudinal climatic gradient in the Western Carpathians. Pedobiologia, 58: 105-112.

18. Chodak M., Klimek B., Azarbad H., Jaźwa M. (2015) Functional diversity of soil microbial communities under Scots pine, Norway spruce, silver birch and mixed boreal forests. Pedobiologia58: 81-88.

17. Klimek B., Tarasek A., Hajduk J. (2015) Trace element concentrations in lichens collected in the Beskidy Mountains, the Outer Western Carpathians. Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology 94: 532-536.

16. Klimek B., Fiałkowska E., Kocerba-Soroka W., Fyda J., Sobczyk M., Pajdak-Stós A. (2013) The toxicity of selected trace metals to Lecane inermis rotifers isolated from activated sludge. Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology 91: 330-333.

15. Klimek B. (2013) Scots pine roots modify the short-term effects of temperature and moisture on soil bacteria and fungi. Applied Ecology and Environmental Research 11: 173-188.

14. Kocerba-Soroka W., Fiałkowska E., Pajdak-Stós A., Klimek B., Kowalska E., Drzewicki A., Salvado H., Fyda J. (2013) Rotifer' effectiveness in limiting filamentous bacteria Type 021N responsible for activated sludge bulking. Water Science and Technology 67: 1557-1563.

13. Klimek B., Fiałkowska E., Fyda J., Kocerba-Soroka W., Pajdak-Stós A., Sobczyk Ł. (2013) The toxicity of aluminium salts to Lecane inermis rotifers: Are chemical and biological methods used to overcome activated sludge bulking mutually exclusive? Archives of Environmental Protection 3: 127-138.

12. Klimek B., Fyda J., Pajdak-Stós A., Kocerba W., Fiałkowska E., Sobczyk M. (2012) The ammonia nitrogen toxicity to cilliated protozoa, Stentor coeruleus and Coleps hirtus isolated from activated sludge of wastewater treatment plants. Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology 88: 975-977.

11. Klimek B. (2012) Effect of long-term zinc pollution on soil microbial community resistance to repeated contamination. Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology 88: 617-622.

10. Płytycz B., Klimek M., Klimek B. A., Szymański W., Kruk J., Morgan J. A. (2011) Riboflavin content in the coelomocytes of contrasting earthworm species is differentially affected by edaphic variables including organic matter and metal content. Pedobiologia 54S: 43-48.

9. Fiałkowska E., Kocerba W., Pajdak-Stós A., Klimek B., Fyda J. (2011) Clonal variation in reproductive response to temperature by a potential bulking control agent, Lecane inermis (Rotifera). Water Science and Technology 64.2: 403-408.

8. Pajdak-Stós A., Kocerba W., Fiałkowska E., Klimek B., Fyda J. (2011) The effect of medium on selected life-history traits in three clones of Lecane inermis (Rotifera) from activated sludge. Water Science and Technology 63 (9): 2071-2076.

7. Podolak A., Piotrowska E., Klimek M., Klimek B. A., Kruk J., Plytycz B. (2011) Effects of nickel, zinc, and lead-contaminated soil on burrowing rate and coelomocytes of the earthworm, Allolobophora chlorotica. Folia Biologica (Kraków) 59 (3-4): 91-97.

6. Niklińska M., Klimek B. (2011) Dynamics and stratification of soil biota activity along an altitudinal climatic gradient in West Carpathians. Journal of Biological Research-Thessaloniki 16: 177-187.

5. Baas J., Stefanowicz A.M., Klimek B., Laskowski R., Kooijman S.A.L.M., 2010. Model-based experimental design for assessing effects of mixtures of chemicals. Environmental Pollution 158: 115-120.

4. Klimek B., Niklińska M. 2010. How decomposition of organic matter from two soil layers along an altitudinal climatic gradient is affected by temperature and moisture. Polish Journal of Environmental Studies 19: 1229-1237.

3. Klimek B., Choczyński M., Juszkiewicz A., 2009. Scots pine (Pinus sylvestris L.) roots and soil moisture did not affect soil thermal sensitivity. European Journal of Soil Biology 45: 442-447.

2. Niklińska M., Klimek B., 2007. Effect of temperature on the respiration rate of forest soil organic layer along an elevation gradient in the Polish Carpathians. Biology and Fertility of Soils 43: 511-518.

1. Klimek B., Niklińska M., 2007. Zinc and copper toxicity to soil bacteria and fungi from zinc polluted and unpolluted soils – a comparative study with different types of Biolog plates. Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology 78: 102-107.

Dydaktyka

 

Ekologia, monitoring środowiska, technologie informacyjne, pracownia specjalizacyjna.

poniedziałki 12:00-14:00

Projekty badawcze

 

Kierownik:

07.2013. – 12.2014. 'DIVERSOIL: The effect of forest type and microbial characteristics on soil thermal sensitivity' (projekt badawczy UE, INTERACT WP4: International Network for Terrestial Research and Monitoring in Arctic, grant agreement: 262693).

04.2013. – 09.2015. 'Czynniki determinujące wrażliwość termiczną procesów dekompozycji w glebach' (projekt badawczy NCN: 00421/NZ8/2012/29).

04.2011. – 04.2014. 'Wpływ górskiego gradientu klimatycznego i właściwości ściółki leśnej na wrażliwość termiczną, tempo i przebieg procesów dekompozycji oraz ich implikacje dla bilansu węgla w przyrodzie wobec globalnych zmian klimatycznych' (projekt badawczy MNiSW: 0594/B/P01/2011/40).

09.2005. – 03.2007. 'Wpływ stresowych czynników środowiskowych na zespoły mikroorganizmów gleby ryzosferowej i nieryzosferowej' (projekt badawczy MNiSW: 4650/P04/2005/29).

 

Wykonawca:

08.2014. – 12.2015. 'ARCTSTRESS: Vulnerability of arctic soil microbial communities to different kinds of stress' (projekt badawczy UE, INTERACT WP4: International Network for Terrestial Research and Monitoring in Arctic, grant agreement: 262693).

07.2014. – 12.2015. 'ROSPEC: The effect of roads on species composition of forests in north-south gradient' (projekt badawczy UE, INTERACT WP4: International Network for Terrestial Research and Monitoring in Arctic, grant agreement: 262693).

02.2010. - 09.2011. 'Ograniczenie puchnięcia osadu czynnego w oczyszczalniach ścieków z wykorzystaniem wrotków (Rotifera)' (projekt UE - Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka w priorytecie 1: Badania i Rozwój Nowoczesnych Technologii: UDA-POIG.01.03.01-12-176/09-00).

01.2008. - 12.2008. 'NoMiracle „Novel Methods for Integrated Risk Assessment of Cumulative Stressors in Europe' (międzynarodowy projekt badawczy UE, contract number: 003956).

Początek strony