mrowki


dr Anna Łabęcka

...
3.1.6
664-5991
asystent naukowy
Ewolucji Strategii Życiowych
Portret

Nauka

biologia rozrodu, histologia, zoologia

biologia termalna; badanie wpływu warunków termicznych na kształtowanie się oogenezy i spermatogenzy u małży Unionidae i Corbiculidae; rozprzestrzenianie się obcych gatunków małży w środowisku i ewolucja ich strategii życiowych

Początek strony