Budynek Instytutu
HomeInstytutPracownicy i doktorancimgr Katarzyna Nieszporek


mgr Katarzyna Nieszporek

...
3.1.16
664-5198
samodzielny biolog
Ochrony Przyrody, Badań Łowieckich i Edukacji Środ.
Portret

Nauka

edukacja środowiskowa, społeczne aspekty ochrony środowiska

Wybrane publikacje

  • Nieszporek K. 2013 Municipal Waste Management and Life Quality - Sustainable Development of Local Communities in Malopolska and Podkarpacie. Biology Internetional. The official Journal of the International Union of Biological Sciences. Vol. 54, December 2013, 42-48.

  •  Nieszporek K., Grodzińska-Jurczak M. 2013. A role of local governments in non-formal education. W: Potyrała K., Rożej-Pabijan E. (red.) Science-Society-Didactics. Kraków, Uniwersytet Pedagogiczny:162-167Nieszporek K., Tarabuła-Fiertak M., Grodzińska-Jurczak M., Ochwat-Marcinkiewicz M. 2011. Realizacja edukacji środowiskowej przy użyciu e-learningu. Chrońmy Przyr. Ojcz. 67 (5): 391–398.

  •  Nieszporek K., Tarabuła-Fiertak M., Grodzińska-Jurczak M., Ochwat-Marcinkiewicz M. 2011. Realizacja edukacji środowiskowej przy użyciu e-learningu. Completion of environmental education by using e-learning. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 67 (5): 391–398

  •  Nieszporek K., Tarabuła-Fiertak M., Grodzińska-Jurczak M., Pietrzyk A. 2010. E-learning - „Osobiście Segreguję” - skuteczna forma edukacji środowiskowej. [ http://www.segreguje.org.pl/?act=show&cId=687].

  • Nieszporek K., Tarabuła-Fiertak M., Grodzińska-Jurczak M., Ochwat-Marcinkiewicz M. 2010. E-learning – a new form of environmental education in Poland. Proceedings of the IADIS International Conference e-Learning 2010, Freiburg, Germany July 26 - 29, 2010, Vol. II: 282-284.

  •  Górecki A., Nieszporek K., Ostruszka A., Skolarczyk L., Wójcik M. 2007. "Świadomość ekologiczna młodzieży zamieszkującej okolice wybranych parków narodowych". Roczniki Bieszczadzkie 15 (2007), 283-302.

  •  Grodzińska-Jurczak M., Tomal P., Tarabuła-Fiertak M., Nieszporek K., Read A.D. 2006. „Effects o fan educational campaign on public environmental attitudes and behaviour in Poland”. Resources, Conservation and Recycling 46 (2006) 182-197.

Początek strony