Budynek Instytutu

Research team


Ewolucji Strategii Życiowych
13 osób:
Kryteria wyszukiwania
Wyniki wyszukiwania

Imię i nazwisko Telefon Pokój Stanowisko
664-5194
3.1.20
profesor zwyczajny
Kierownik Zespołu, czł. koresp. PAN, czł. koresp. PAU
664-6873
3.1.8
adiunkt z hab.
664-5150
3.2.19
asystent naukowy
664-5991
3.1.6
asystent naukowy
664-5203
3.1.6
asystent naukowy
664-68-54
3.1.4
samodzielny biolog
664-5990
3.1.4
samodzielny biolog
664-5184
3.1.7
doktorant
664-5184
3.1.7
doktorant
664-5184
3.1.7
doktorant
664-5184
3.1.7
doktorant
664-5211
3.2.4
doktorant
664-5184
3.1.7
doktorant

 
Go to top