Budynek Instytutu
HomeAnnouncements

Seminar schedule - summer semester 2015/16

INSTITUTE OF ENVIRONMENTAL SCIENCES JAGIELLONIAN UNIVERSITY SEMINARS
Thursdays 1 pm, Gronostajowa 7, room 1.1.1
Guests from outside the Institute are warmly welcome!

 

when speaker   title from
09.mar Tomasz Wilk Dr. Science and nature conservation - do we need a closer cooperation? - perspective of environmental NGO Polish Society for the Protection of Birds
16.mar Michael Griesser Dr. Learn for life from your parents: the fitness benefits of social learning University of Zurich - Campus Irchel/ IES JU
23.mar Jacek Radwan Prof. Kin selection promotes female productivity and cooperation between the sexes Evolutionary Biology Group, AMU Poznań
30.mar Michael Angilletta Prof. How animals thermoregulate during climate change: spatially explicit models and experimental tests Arizona State University, Tempe, USA
6.Apr Carsten Brühl Dr. Impacts of pesticides on the biodiversity of agricultural landscapes University of Koblenz-Landau, Germany
13.Apr Wojciech Bąba Dr. Eco-physiological and genetic mechanisms of Brachypodium pinnatum expansion in agricultural landscape Institute of Botany, Jagiellonian University
20.Apr Ewa Jaromin MSc Neurophysiological mechanisms underlying increased performance of bank voles selected for high swimming-induced aerobic metabolism Institute of Environmental Sciences, Jagiellonian University
27.Apr Anna Skwierzyńska MSc Male dimorphism in the bulb mite: a study of selective forces and evolutionary consequences Institute of Environmental Sciences, Jagiellonian University
4.May
(at 1 pm)
Mateusz Sobczyk MSc Protist effect on activated sludge function Institute of Environmental Sciences, Jagiellonian University
4.May
(at 1:45 pm)
Inon Scharf Dr. Foraging behavior and habitat selection of two pit-building predators: antlions and wormlions Department of Zoology, Tel Aviv University, Israel
11.May Irina Shtangeeva Dr.  Toxic elements in the environment, their accumulation in different plants and eco-toxicity Institute of Earth Sciences, St. Petersburg University
18.May Krystyna Nadachowska-Brzyska Dr. Footprints of adaptive evolution on Z chromosome in Ficedula flycatchers Evolutionary Biology Center, Uppsala Univeristy
25.May Mateusz Konczal Dr. Population genomics of the critically endangered spoon-billed sandpiper Evolutionary Biology Group, AMU Poznań
1.Jun Wojciech Tokarz MSc Spatio-temporal ecology of European wildcat (Felis silvestris silvestris) in Polish Carpathians Institute of Environmental Sciences, Jagiellonian University
8.Jun Agnieszka Gudowska MSc The role of discontinuous gas exchange in insects Institute of Environmental Sciences, Jagiellonian University

 

 

 

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło wyniki konkursów: OPUS 10, PRELUDIUM 10 i SONATA 10

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło wyniki konkursów: OPUS 10, PRELUDIUM 10 i SONATA 10. Spośród 12 wniosków złożonych przez pracowników i doktorantów naszego instytutu do Narodowego Centrum Nauki, 8 otrzymało finansowanie:

SONATA 10

1. Dr Aneta Arct: Wpływ czynników klimatycznych na strategie reprodukcyjne ptaków

2. Dr Joanna Cent: Rekonstrukcja dzikiej przyrody. Postrzeganie przyrody i przywiązanie do miejsca zamieszkania na terenach reintrodukcji żubrów w Polsce

OPUS 10

1. Dr Agata Plesnar-Bielak: Czy konflikt płciowy może utrzymywać alternatywne strategie reprodukcyjne?

2. Prof. dr hab. Ryszard Laskowski: Owady pożyteczne w krajobrazie rolniczym: modelowanie wpływu pestycydów i struktury krajobrazu

3. Dr Aleksandra Walczyńska: Mniejszy łatwiej oddycha - rola tlenu w występowaniu termicznej reguły wzrostu

4. Dr Ulf Bauchinger: Fizjologiczne czynniki limitujące pułap metabolicznej wydolności tlenowej

PRELUDIUM 10

1. Mgr Krzysztof Miler: Efekt placebo u pszczół: czy woda może skutkować upojeniem alkoholowym?

2. Mgr Katarzyna Janas: Wpływ warunków środowiskowych na wczesnym etapie rozwoju osobniczego na strukturalną i pigmentową komponentę ubarwienia piór opartego na karotenoidach

 

Serdecznie gratulujemy finalistom konkursów!

 

Nagroda Narodowego Centrum Nauki dla dr. hab. Wiesława Babika

Dr hab. Wiesław Babik z naszego Instytutu został laureatem nagrody Narodowego Centrum Nauki (NCN) w obszarze nauk o życiu. Kapituła przyznała mu wyróżnienie za badania nad ewolucją adaptatywną zwierząt ze szczególnym uwzględnieniem zmienności genów MHC.

Laureatem nagrody mógł zostać uczony, który nie ukończył 40. roku życia. Wyróżnienie jest przyznawane za znaczące osiągnięcia naukowe dokonane w ramach badań podstawowych prowadzonych w polskiej jednostce naukowej, udokumentowane publikacjami afiliowanymi w polskiej jednostce. Nagroda jest fundowana przez przedsiębiorstwa zaangażowane we wspieranie działalności naukowej. Każdy ze zwycięzców otrzyma 50 tysięcy złotych za wybitne osiągnięcia naukowe.

Więcej informacji: www.uj.edu.pl

 

Prof. Jan Kozłowski otrzymał Polskiego Nobla 2016

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej (FNP) po raz 25. przyznała Nagrody FNP, które cieszą się opinią najważniejszego wyróżnienia naukowego w Polsce. Laureatami zostało 4 wybitnych polskich uczonych - profesorowie Jan Kozłowski i Józef Spałek z Uniwersytetu Jagiellońskiego, prof. Marek Samoć z Politechniki Wrocławskiej i prof. Bogdan Wojciszke z Uniwersytetu SWPS. Uroczystość wręczenia nagród odbędzie się 8 grudnia br. na Zamku Królewskim w Warszawie.

Nagrody FNP przyznawane są za szczególne osiągnięcia i odkrycia naukowe, które przesuwają granice poznania i otwierają nowe perspektywy poznawcze, wnoszą wybitny wkład w postęp cywilizacyjny i kulturowy naszego kraju oraz zapewniają Polsce znaczące miejsce w podejmowaniu najbardziej ambitnych wyzwań współczesnego świata. Wysokość nagrody wynosi 200 tys. zł.

Prof. Jan Kozłowski z Instytutu Nauk o Środowisku Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi UJ został nagrodzony przez FNP w obszarze nauk o życiu i o Ziemi za sformułowanie i eksperymentalną weryfikację teorii wyjaśniającej różnorodność strategii życiowych organizmów jako efektu optymalnej alokacji zasobów.

Read more...

 

Subcategories

Go to top